Gebeliğin 24. haftası ile 37. haftası arasında gerçekleşen doğum erken doğum, dünyaya gelen bebeğe de erken doğan (prematüre) denir. Gerçekleşen doğumların genellikle %10’u erken doğumdur. Gebelikteki haftalara göre doğan bebeklerin ne derece erken doğduğunu göstermektedir.

Gebeliğin;

36-37. haftasında doğan bebekler: sınırda prematüre

32-35. haftasında doğan bebekler: orta derece prematüre

24-31. haftasında doğan bebekler: ileri derece prematüre olarak sınıflandırılır.

Erken doğan bebekler prematüre seviyelerine göre tedavi görürler. Henüz tüm organlar özellikle de ciğerler tam gelişmemiş olduğu için küvezde bir süre kalmaları gerekir. Zamanı gelmeden hastanenin erken doğan bakım ünitesinden taburcu edilemezler.

Taburcu Olduktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vücut Isısını Korumak: erken doğan bebeklerin cildi henüz çok iyi gelişmediğinden, vücut ısılarını koruyan, derilerinin altındaki yağ tabakaları da olgunlaşmamıştır. Bu yüzden çabuk üşürler. Isınmak için fazla enerji harcayan yeni doğmuş bir bebek hızlı gelişemez. Bu nedenle prematüre bebeklerin pamuklu giysilerle birkaç kat giydirilmesi gerekir.

Beslenme: erken doğan bebeklerin meme emme ve yutma refleksleri gelişmemiş olduğundan normal yolla beslenemezler. Beslenmeleri için gavaj kullanılır. Gavaj ağız, burun ya da mideye sonda takılarak mama veya anne sütü ile beslenme şeklidir.

Zamanından önce doğmuş bebekler, diğerlerine oranla daha fazla bakım ve özen gerektirir. Masraflar artacak endişesi ile erken doğum ünitesinden erken çıkartılmamalıdır. Aksi takdir de bebeğin en ortamında enfeksiyon kapma riski daha yüksek olduğundan, yeniden hastaneye dönmek uzun zaman almaz ve daha masraflı olur.