Okul öncesi dönemi gerek öğretme gerek öğrenme bağlamında değerlendirdiğimizde en fazla emek ve uğraş gerektiren bir dönem olarak karşımıza çıkar. Öncelikle bu dönemdeki çocukların özelliklerini genel bir şekilde değerlendirirsek durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Bu dönemde bedensel gelişim yavaştır fakat bunun yanında psiko-motor gelişme en üst düzeyde gerçekleşir. Çocuk yeni ve karmaşık beceriler edinmeye başlar.

4 - 5 yaşlarına gelince ise artık çocukta tırmanma, atlama ve sıçrama gibi özellikler baş gösterir. Bu dönem sonunda küçük kasları gelişen çocuk kalem tutarak yazı yazabilir. Okul öncesi dönemi 2 - 6 yaş dönemini kapsar ve eğitime genellikle 3 veya 4 yaşından itibaren başlanır. Çocuğun diğer temel alışkanlıklarını edinebilmesi bakımından okul öncesi çağı oldukça önem taşır.

Okul Öncesinde Eğitim

Okul öncesi dönemin karmaşık ve temel bilgiler üzerine kurulu olması bakımından bu dönemde öğretmenlere de oldukça büyük görevler düşer. Çocuğun aileden ve ev yaşamından kopup yeni bir ortama girmesi adapte olmasında sorun yaşatabilir. Bu nedenle okul öncesi çağında öğretmen veli işbirliği öğretmen öğrenci işbirliğinden daha fazla olmalıdır. Bu dönemin gelişim görevleri arasında en önemlisi de dil gelişimidir.

Bu gelişimini başarıyla tamamlayan çocuk eğitimin diğer kademelerinde de başarıyı kolayca yakalayacaktır. Bu dönemde çocuk kendi kendine yemek yemeyi öğrenir ve cinsiyet farklarından doğan rolleri kavramaya çalışır. Okul öncesi dönem çocuğun kendini kabul etmesi, özgüvenini kazanması ve sosyalleşmesi bakımından oldukça önemlidir.