Çocukluk Döneminde Anne – Baba Yaklaşımı

Kişiyi tehlikeli olan sorunlara karşı koruyan korkular, ilerleyip hastalık derecesine ulaştığında yaşam tarzını ve kalitesini etkilemeye başlar. Özellikle çocuklarda meydana gelen korku, çocuktan çocuğa göre farklı şekillerde ortaya çıkar. Bazılarında altına kaçırma, bazılarında saldırganlık ve bazılarında da fazla uysal olma belirtileri gösterir. Çocuğunda bu durumlar ile karşılaşan ebeveynlerin çocuğa karşı anlayışlı ve şefkatli davranması gerekir.

Bilindiği gibi korku insanların çeşitli tehlikeler karşısında hissettiği bir duygudur. Ancak çocuklar söz konusu olduğunda sadece tehlikeler değil bilinmeyen ya da beklenmeyen tüm durumlar korkuya sebebiyet verebiliyor. Korku çocukların nasıl bir çevrede bulunduğuna, daha önce neler yaşadığına ve benzeri unsurlara göre değişkenlik gösterebilir. Ancak çocukların ailelerinden de bazı korkuları öğrendikleri bilinir. Annesi neyden korkuyorsa, çocuğun da bu eğilimi gösterdiği daha önce defalarca gözlemlendi.

Çocukluk Döneminde Anne – Baba Yaklaşımı

Çocukların Korkuları Yaşına Göre Değişir

Çocukların yaşlarına bağlı olarak nelerden korktukları, nelere tepki verdikleri değişir. 2 - 3 yaşlarındaki bir çocuk yüksek seslerden korkar. Yaşı 5’e ulaşan çocuklar artık seslere tepki vermez ancak hayalinde yarattıklarından korkma eğilimi gösterebilirler. Bir yıl sonra Artık televizyonda izlediği bazı olaylar karşısında korkma eğilimi göstermeye başlar.

Korkan Çocuklara Nasıl Davranmak Gerekiyor?

  • Çocuğunuzu korkutanın ne olduğunu çok iyi tespit edin. Çocuğunuz neyden korktuğu sorusuna elektrikli süpürgeyi göstererek yanıt verebilir. Ancak onu asıl korkutan elektrikli süpürge değil süpürgenin çıkardığı ses olabilir.
  • Çocuğunuzdan korktuğu şeyi tarif etmesini isteyin. Tarifi bitene kadar dinleyin. Bu durum onu önemsediğinizi hissetmesini sağlayacaktır.
  • Çocuğunuz korkusunu anlatırken sizin yüz ifadenize çok dikkat edecektir. Asla korkmuş gibi davranmayın. Böylece istemeseniz de “korkmakta çok haklı olduğu” şeklinde bir izlenim bırakırsınız. Bu izlenim onun korkusunu arttırır.
  • Çocuğunuzu gerek dinlerken gerekse korkusunu yatıştırmaya çalışırken hem ses tonunuzla hem de yüz ifadeniz ve mimiklerinizle son derece sakin ve rahat olduğunuzu ona hissettirmelisiniz. Unutmayın, çocuklar hiç konuşmasanız da yüz ifadenizden sizin neler hissettiğinizi, nasıl bir duygu içerisinde olduğunuzu anlayabiliyor.
  • Çocuğunuza dokunmanız onun kendini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. Çok korkmuş ise kucağınıza alabilirsiniz.

Sadece “korkma, bu tehlikeli değil, bu sana zarar vermez” demeniz, çocuğunuzun sakinleşmesi için yeterli olmaz. Ona, anlayabileceği bir dilde açıklama yapmalısınız. Örneğin odasında canavar olduğunu söyleyen çocuğu ancak odasını birlikte gezerek ve tüm dolapların içine birlikte bakarak, canavarın olmadığını ona göstererek rahatlatabilirsiniz.