İkiz Gebelik & Çoğul Gebelikler

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan ikiz gebelik bir diğer adı ile çoğul gebelikler, normal gebeliklerin aksine daha zorlu bir süreç kapsamında gerçekleşir. Gebeliklerde yüksek oranda görülen gebelikler arasında ise aynı yumurta ikizleri ve ayrı yumurta ikizleri yer alır. Aynı yumurta ikizleri genetik olarak aynı özelliklere sahip olsalar da ayrı yumurta ikizleri farklıdır.

İkiz gebelik bir diğer adı ile çoğul gebelik, birden fazla gebeliğe sahip olan hamilelik durumlarını anlatır. Günümüzde ikiz gebelik durumu yaş ilerledikçe genç bayanlara göre daha sık rastlanılan vakalardır. Özellikle kısırlık tedavileri sonucunda hamile kalan anne adaylarında bu durumun gerçekleşme oranı daha yüksektir. Her hamilelikte olduğu gibi ikiz gebeliklerde de anne ve bebek sağlığını etkileyen önemli riskler bulunur.

En Yaygın Çoğul Gebelikler Nelerdir?

Tıp dünyasında en sık karşılaşılan çoğul gebelikler; aynı yumurta ikizi ve ayrı yumurta ikizi olmak üzere 2 grupta toplanır.

Aynı Yumurta İkizi

Aynı Yumurta İkizi Ne Demektir?

Tek yumurta ikizi halk arasında sık sık rastlanılan bir durumdur ve genellikle bu tür gebeliklerde ikizler, tek bir plesanta ve tek bir amniyon kesesinin içerisinde gelişimlerini tamamlar. Genetik olarak aynı olan ikizlerin, ikiz oluşumu ilk haftalarda henüz plesanta oluşmadan önce meydana gelirse her bir ikizin kendine ait kesesi ve plesantası olur. Fakat bu durum plesanta oluştuktan sonra gerçekleşirse iki embriyo aynı kesenin içinde olmak durumunda kalır.

Ayrı Yumurta İkizi

Ayrı Yumurta İkizleri Ne Demektir?

Çoğu zaman her bir ikizin kendi plesantası içerisinde olduğu gebelik durumudur. Aynı zamanda embriyo kendi zarına ve amniyon sıvısına da sahip olur. Ayrı yumurta ikizleri, farklı iki yumurtanın yine farklı iki spermin döllenmesi ile meydana gelir. İki embriyo dizigoztiktir yani genetik olarak farklı özelliklere sahiptir.

Kaybolan İkiz Sendromu Nedir? (Vanishing Twin Sendrom)

Gebeliklerin bazılarında çok erken dönemlerde çoğul gebeliklerin olduğu söylense de ileri ki dönemlerde yapılan kontrollerde sadece tek bir gebeliğin olduğu söylenebilir. Hamileliğin başında ikiz ya da üçüz olarak beklenen bebekler, sonraki kontrollerde hiçbir iz bırakmadan kaybolabilir. Bu duruma ise kaybolan ikiz sendromu denir. İkiz gebeliklerin % 20’sine varan oranda fetuslardan biri doğal yollardan kaybolur. İkizlerin yanı sıra üçüz ve dördüzlerde ise bu oran daha yüksek rakamlara dayanır.

Kaybolan İkiz Sendromu

Kimi zamanlarda fetus ilk üç ayda kaybolduğu zamanda vajinal kanamalar gerçekleşir. Bu durum kalan fetus ya da fetuslara zarar vermez, her şey normal seyrinde gelişmeye devam eder. Ultrason sayesinde ikiz gebeliklerde, aynı yumurta ikizlerinin % 80’i, ayrı yumurta ikizlerinin ise %10’u hakkında 5. hafta itibariyle kesin değerlendirmeler yapılabilir.