Epidural ve Spinal Anestezinin Farkı

Sezaryen ameliyatlarında belden aşağısının uyuşturulmasında kullanılan spinal ve epidural anestezi yöntemleri, anestezi uzmanları tarafından uygulanır. Bazı durumlarda hekimin uygun görmesi üzerine her iki yöntem aynı anda yapılabilir. Spinal anestezide yapılan iğne daha kısa sürede etki ederken epidural anestezi de ise 15-20 dakika sürebilir.

Sezaryen doğum yöntemi tercih edilen ya da zorunda kalınan doğumlar genel anestezi yani hastanın tamamen uyutulması ile yapılabileceği gibi sadece belden aşağısı da uyuşturularak yapılabilir. Belden aşağısının uyuşturulma yöntemi spinal anestezi ve epidural anestezi olarak iki grupta toplanır. Spinal anestezi ve epidural anestezi sırasında annenin bilinci tamamen açık olur. Sadece bel aşağısı ve bacaklar hissedilmez. Sezaryende spinal ve epidural anestezilerinin ikisi de uygulanabilir. Buna da kombine spinal-epidural denir.

Epidural ve Spinal Anestezi Arasındaki

Normal Doğumda Hangi Anestezi Yöntemi Tercih Edilir?

Normal doğumda epidural anestezinin uygulanması uygun görülür. Spinal anestezi yöntemi normal doğumlarda tercih edilmez. Yapılacak olan tüm uygulamalar anestezi uzmanının kontrolü altında yapılır. Uygulama yapılırken anne oturur pozisyona ya da yan yatacak şekilde yerleştirilir. Bel bölgesi dezenfekte edildikten sonra ince bir iğne yardımı ile ilaç uygulanır.

epidraul anestezi

İğne yapıldıktan kısa bir süre sonra ayaklarda e bacaklarda karıncalanma hissi ile birlikte uyuşma başlar. Bu yöntemlerin hiçbirinde genel anestezi de olduğu gibi bebeğe ilaç gitmez. Bu sayede ameliyat çok uzun sürse de bebek bu durumdan etkilenmez. Normal doğumda uygulanan epidural anestezi de daha az bir miktarda ilaç verilir. Bu sayede anne doğum yaparken bacaklarını rahatça hareket ettirebilir. Fakat sezaryen doğumda bacaklar hareket ettirilemez.

Anestezi Yöntemi Neye Göre Seçilir?

Spinal ve epidural anestezi yöntemlerinin her ikisinde de iğne belden omuriliğe doğru yapılır. Fakat spinal anestezide ilaç omurilik çevresinde yer alan zarı geçirilerek daha iç tarafa sıvının içine verilir. Bunun aksine epidural anestezide ise ilaç sadece zarın dış kısmına verilir ve zarın arkasında yer alan sıvıya kadar ilerlemez.

spinal anestezi

Spinal anestezide iğne yapıldıktan hemen sonra etki başlar. Epiduralde ise bu etki 15 – 20 dakika kadar bir zaman alır.

Spinal anestezinin etkisi kısa sürer ve ilaç sadece bir defa verilir. Etkisi bitse bile tekrardan ilaç verilip süre uzatılmaz. Epiduralde yöntemde anestezinin etkisi daha uzun olur ve etkinin geçmesi üzerine tekrardan takviye yapılarak süre uzatılabilir.

Ameliyat Sonrası Anestezi Etkileri Neler?

Spinal anestezide ameliyat bittikten sonra baş ağrısı görülme riski diğer yönteme göre daha fazladır. Bunun yanı sıra bel bölgesinde enfeksiyon ya da hastada kanama ve pıhtılaşma varsa her iki anestezi yöntemi de uygulanmaz. Bazı sezaryen ameliyatlarında her iki anestezi aynı anda uygulansa da buna hastanın durumuna göre uzman hekim karar verecektir.