Amniyosentez Testi Nedir?

Genellikle 35 yaş üstü gebeliklerde ve hamileliğin 16 - 18. haftalarında yapılır. Bebeğin pozisyonuna göre, güvenli bir nokta tespit edildikten sonra enjektörle rahim içine girilir ve amniyotik sıvıdan 20 ml kadar bir örnek alınır. Sıvı kültür ortamında incelenir ve bebeğe dair bulgular elde edilir. İşlem sonrasında sıvı tekrar yerine konur. Bu test düşük oranda risklidir.

Hamileliğin 16. ile 18. haftaları arasında, rahim içine enjektör ile girilmesi ve amnion olarak adlandırılan sıvı örneğinden alınması işlemine amniyosentez testi denir. Bu sıvı kültür ortamında detaylı olarak incelenir ve bebeğe dair pek çok bulguya ulaşılmaya çalışılır. Bebeğin idrar çıkarması ile oluşan bu sıvı birkaç saat sonrasında yeniden yerine konur. Bu işlem özellikle 35 yaş üstü ileri gebelikte mutlaka uygulanmalıdır.

Amniyosentez testi

Amniyosentez Testi Nasıl Yapılır ve Riskleri var mıdır?

İşlem öncesinde ultrason aracılığı ile anne karnındaki fetus ile plesenta uzman tarafından görünür. Görüş alınmaya devam ederken hekim tarafından bebeğin pozisyonuna bağlı olarak en güvenli nokta tespit edilir. Bu noktadan enjektör batırılarak anne karnına girilir ve yaklaşık olarak 20 ml sıvı incelenmek üzere alınır.

Amniyosentez Testi Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi amniyosentez testi de bazı riskler taşımaktadır. Ancak bu risklerin son derece düşük oranlarda seyrettiğini söylemek mümkün olmaktadır. Örneğin % 0,5 oranında düşük tehlikesi mevcuttur. Ender olarak fetus anne karnına batırılan iğneden olumsuz etkilenebilmektedir. Sıvı kaçağı ve erken doğum ise son derece düşük oranlarda gerçekleşebilecek riskler arasında yer alır.