İnsan yaşamının her döneminde içinde bulunduğu dönemin gelişim görevlerini tam anlamıyla tamamlamaya çalışmalıdır. Bu durum bireyin öznel iyi oluşuna katkı sağladığı gibi yaşamının ilerleyen dönemlerinde de kolaylık sağlar. Psikoloji de aynı zamanda bireyin gelişim alanlarının bir parçasını oluşturur. Her ne kadar kadın veya erkek yetişkinlerin psikolojik gelişmesi önem taşıyorsa çocuk psikolojisi de bazı gelişimsel görevlerin tam anlamıyla sağlanabilmesi için önem taşır.

Çocuk ilk bebeklik döneminden genç yetişkinlik dönemine kadar her dönemin gelişimsel özellikleri bağlamında psikolojik sorunlar yaşayabilir. Her dönemin getirdiği farklılıklar genellikle çocukta farklı duyguların yaşanmasına neden olur. Örneğin: Okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde psikolojik bakımından kıskançlık, hiperaktif ve hırçınlık gibi duygular baş gösterirken ergenlik dönemi psikolojisi hayal kırıklığı, sinirlenme ve şiddet gibi daha farklı eğilimlerle ortaya çıkabilir.

Okul öncesi Dönemde Çocuk Psikolojisi

Özellikle çocukların yaşantısında büyük farklılıklar yaratan okul öncesi ve ortaöğretim dönemleri çok önemlidir. Okul öncesi dönemde ilk kez okulla tanışan çocuk gerek gelişimsel görevleri bağlamında gerekse okula adapte olma sorunuyla psikolojik sorunlar yaşar. Bu durum belki de bir yetişkin için küçük bir sorun olarak düşünülse de çocuğun psikolojisi bakımından ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu dönemde çocuk yavaş doğruyu yanlışı ayırt etmeye ve benlik saygısı edinmeye başlar. Grup arkadaşlığı öğrenerek sosyalleşir. Cinsiyet farklılığını ve cinsel mahremiyeti öğrenir. Tüm bunlar çocuğun gelişimine yardım ettiği gibi psikolojisi üzerinde de değişiklerin yaşanmasına sebebiyet verir. Ortaöğretim döneminde yaşanılan bedensel gelişimler de çocuğun psikolojisi üzerinde derin farklılıklara yol açar.