Bazı çocuklar gerek zihinsel gerekse bedensel bakımından akranlarına göre daha farklı şekilde gelişimlerini tamamlarlar. Bu nedenle farklı gelişimsel özelliklere sahip özel çocuklar akranlarından farklı olarak eğitime tabi tutulur. Özel çocukları verilen eğitim ve öğretim bağlamında bazı duyuşsal yetersizliklerden ve zeka geriliğinden kaynaklı özel eğitim alan çocuklar ve üstün - özel yetenekli çocuklar olmak üzere 2 grupta toplayabiliriz.

Ortalamanın belirgin derecede altında zihinsel kapasite ve devamında sosyal uyum yaşayan çocuklarda zeka geriliği vardır. Bu çocukların eğitim programları ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmalı ve çocukların sahip oldukları yetenekler bilinmelidir. İki gözle görme keskinliği 1/10'dan görüş açısı ise 20 dereceden az olan çocuklarda görme yetersizliği ve işitme kaybı 71 ve üzeri desibel olan çocuklarda da duyma yetersizliği görülür. Bu çocukların akranlarından dışlanmaması ve var olan yetenekleri doğrultusunda eğitimden en üstün düzeyde yararlanmaları için öğrenme güçlükleri olabildiğince giderilmeye, uyum sorunları ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.

Özel Çocuklara Karşı Nasıl Davranılmalıdır?

Öncelikle öğretmenler olarak özel çocukların sahip oldukları yetenekler bilinmeli ve bu doğrultu da plan yapmalısınız Bu çocuklarla etkinlikler yaparken öğrencinin kendi katılımını da sağlamalı ve çocuğa rutin işlerle ilgili sorumluluklar vermelisiniz. Başarı düzeyine bağlı kalmaksızın çocuğu taktir etmeli ve teşvik edici sözler kullanmalısınız. Bir başkasının sorununu kesinlikle bu çocukların önünde konuşmamalı ve çocuğa karşı her zaman nazik ve anlayışlı olmalısınız. Üstün yetenekli çocukların gereksinimlerini karşılamak için erken tanımaya çalışmalı bu çocukların özelliklerine uygun programlar hazırlamaya çalışmalısınız.