Diğer Harfler

"F" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 177
 • Fadıl
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Erdemli, üstün, parlak
 • Fadıla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erdemli. bk. Fazıla
 • Fadik
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı. bk. Fatma
 • Fadile
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erdemli. bk. Fazıla
 • Fadim
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı. bk. Fatma
 • Fadime
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Fatma adının bir söyleniş biçimi
 • Fahim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
 • Fahir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
 • Fahire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
 • Fahrettin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Karşılıksız kabul edilen görev,iş
 • Fahri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet
 • Fahriye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bir işi çıkar beklemeden yapan
 • Fahrünissa
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Övünülecek değerde kadın
 • Fahrünnisa
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.
 • Faik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Başkalarından daha ileri, üstün
 • Faika
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
 • Faiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
 • Faize
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
 • Fakih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.
 • Fakihe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zeki, anlayışlı.
 • Fakir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yoksul
 • Fakirullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
 • Falih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
 • Fani
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
 • Farabi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Farap adlı ilden olan kimse. 2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
 • Fariha
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ferah, rahat, sevinçli. bk. Feriha
 • Farik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ayıran, ayırıcı.
 • Faris
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
 • Farise
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
 • Faruk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran
 • Fasih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
 • Fasihe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
 • Fatıma
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Arapça)1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605’te Mekke’de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)’tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra’dır.
 • Fatih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yüce, her zaman lider, fetheden
 • Fatin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
 • Fatine
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
 • Fatma
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Sütten kesme / Aslı Fatima
 • Fatmagül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Fatma ve gül
 • Fatmanur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim
 • Fato
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Fatma
 • Fatoş
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
 • Faysal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Keskin kılıç. 2. Hâkim. 3. Kesin hüküm, karar.
 • Fazıl
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Erdemli, manevi değerce üstün
 • Fazıla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erdemli.
 • Fazilet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Erdem / İyi huyların tümü
 • Fazlı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erdemli, üstün, iyiliksever.
 • Fazlullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
 • Fecir
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.
 • Fecri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
 • Fecriye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.