Diğer Harfler

"N" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 343
 • Nabi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yüksek, yüce, haber veren
 • Nabia
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
 • Nabiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Haberci, haber veren.
 • Naci
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
 • Nacil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Soyu sopu temiz olan kimse..
 • Naciye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
 • Nadi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bağıran, haykıran
 • Nadide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan
 • Nadim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Pişmanlık duyan, pişman.
 • Nadime
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Pişmanlık duyan, pişman olan.
 • Nadir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ender, az bulunur, seyrek
 • Nadire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Az bulunur, seyrek, ender bulunan
 • Nadiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.
 • Nafi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
 • Nafia
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Bayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü.
 • Nafile
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İşe yaramayan, boş. 2. Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.
 • Nafiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
 • Nafiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
 • Nafize
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Delip geçen. 2. İçe işleyen, giren. 3. Etkili, sözü geçen.
 • Nagehan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Fars.) Ka. - Ansızın, birdenbire.vakitsiz
 • Nagihan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Fars.) Ka. - Ansızın, birdenbire.vakitsiz
 • Nağme
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel ve uyumlu ses, ezgi.
 • Nahid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Venüs, Zühre yıldızı
 • Nahide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Körpe, genç kız.Yeni yetişen kız
 • Nahire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ayın ilk günü veya son gecesi.
 • Nahit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Venüs, Zühre yıldızı
 • Naibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Vekil, birinin yerine geçen.
 • Nail
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ele geçiren, muradına eren
 • Naile
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.Muradına eren, ermiş, ele geçiren. (bkz. Nail)
 • Naim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Uyuyan, uykuda olan
 • Naime
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif.
 • Naip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.
 • Naire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ateş, alev, sıcaklık.
 • Nakıp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede - bk. Nakip
 • Naki
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, arif.
 • Nakip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede
 • Nakiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.
 • Nakşıdil
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Gönül resmi, gönül süsü.
 • Nalan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İnleyen, feryad eden
 • Namal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  "Adın duyulsun, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.
 • Namdar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Namlı, ünlü.
 • Name
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Mektup. 2. Aşk mektubu. 3. Kitap, dergi.
 • Namık
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yazar, yazan kişi
 • Namıka
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yazıcı, yazar.
 • Nami
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Tanınmış, ünlü şöhretli
 • Namiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Yetişen, büyüyen, artan. 2. Güç kazanma.
 • Nardan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Nar taneleri. 2. Gözyaşı damlası.
 • Nardane
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Nar tanesi.
 • Nargül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Ateş renginde, kırmızı gül.
 • Narhanım
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Nar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın.