İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"N" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 343
 • Narin
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  İnce yapılı, zarif.
 • Nariye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Ateşle ilgili. 2. Cin, peri.
 • Narkadın
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın. - bk. Narhanım
 • Nart
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yürekli, yiğit.
 • Narter
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Cesur, yürekli kimse.
 • Nas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İnsanlar, halk, herkes.
 • Nasfet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İnsaf, adaletli olma.
 • Nasıf
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir şeyi iki eşit parçaya bölen. 2. Ekmek.
 • Nasır
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yardımcı, yardım eden.
 • Nasıra
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yardımcı, yardım eden.
 • Nasibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Pay, hisse. 2. Allah’ın kısmet ettiği şey. 3. Yollara nişan için dikilen tas.
 • Nasih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Öğüt veren.
 • Nasiha
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Öğüt veren.
 • Nasir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.
 • Nasiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Unutan, unutmuş olan.
 • Nasreddin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yardımcı, imdada yetişen
 • Nasri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
 • Nasrullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah´ın yardımı.
 • Nasuh
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Öğütçü, öğüt veren. 2. Temiz, saf.
 • Nasuhi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Bozulmaz biçimde tövbe eden.
 • Naşid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Şiir söyleyen, şiir okuyan
 • Naşide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Şiir söyleyen, şiir okuyan
 • Naşir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Yayan, dağıtan, saçan. 2. Kitap vb. yayımlayan, çıkaran.
 • Naşire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dağıtan, yayan, saçan.
 • Naşit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Şiir söyleyen, şiir okuyan
 • Natık
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
 • Natıka
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
 • Natuk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
 • Natuvan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.
 • Nayman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Sekiz. 2. Batı Moğolistan´da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
 • Naz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış
 • Nazan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Nazlanan, işve yapan, cilve yapan
 • Nazbike
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlı kız.
 • Nazende
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Naz eden, nazlanan, nazlı. 2. Sevgili.
 • Nazenin
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Cilveli, nazlı, hoş. 2. Nazlı büyütülmüş, şımarık. 3. Yapısı ince, narin.
 • Nazhanım
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Nazlı kız.
 • Nazıdil
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gönül nazı, gönül cilvesi.
 • Nazım
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Düzenleyen, tanzim eden
 • Nazıma
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
 • Nazır
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bakan, gören. 2. Bakan, vekil.
 • Nazif
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Temiz, güzel
 • Nazife
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Temiz, pak. 2. Zarif, kibar.
 • Nazir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Benzer, eş, örnek.
 • Nazire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Benzer, örnek, eş. 2. Taze, körpe. 3. Altın. 4. Bir davranış, söz vb.ye karşılık olarak yapılan davranış, söz.Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş.
 • Nazlan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  "Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Nazlı
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Naz eden, cilveli, işveli
 • Nazlıcan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlı kimse.
 • Nazlıgül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlı güzel.
 • Nazlıhan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlı hükümdar.
 • Nazlım
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  "Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım" anlamında kullanılan bir ad.