Diğer Harfler

"Ü" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 115
 • Übeyd
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Übeyt
 • Übeyde
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Küçük köle, kölecik. 2. Kul.
 • Übeydullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah´ın kulu.
 • Übeyt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Küçük köle, kölecik. 2. Kul.
 • Übük
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. İbibik kuşu. 2. İbik.
 • Üçe
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yüce, yüksek. 2. Arka.
 • Üçer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Üç-er.
 • Üçgül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yaban yoncası.
 • Üçkök
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Üç kök.
 • Üçok
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Oğuz Destanı´na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
 • Üçük
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Köşe. 2. Kaymış arazi. 3. Sönmüş. 4. Soluk.
 • Üftade
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Tutkun, âşık, sevdalı. 2. Düşmüş, düşkün.
 • Ügü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Baykuş. 2. Boş, ıssız.
 • Üke
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Onur, şeref.
 • Ükkaşe
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Ökkeş
 • Üleş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay.
 • Ülez
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.
 • Ülfer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Büyük su, ırmak.
 • Ülfet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Alışıklık, dostluk, yakınlık duymak
 • Ülgenalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yüce, ulu yiğit.
 • Ülgener
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yüce, ulu kimse.
 • Ülgü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.
 • Ülgür
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Ülker
 • Ülke
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. 2. Devlet.
 • Ülkem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yurdum, vatanım" anlamında kullanılan bir ad..
 • Ülken
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Senin yurdun, senin vatanın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Ülkenur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yurdu aydınlatan ışık.
 • Ülker
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Gökyüzünün kuzey kıyısında bir yıldız takımının adı
 • Ülkü
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ancak, düşüncede varolan şey
 • Ülkücü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ülküye bağlı olan.
 • Ülkühan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ülküsü, amacı olan hükümdar.
 • Ülkülü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülküsü olan kimse.
 • Ülküm
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Amacım, ulaşmak istediğim şey" anlamında kullanılan bir ad.
 • Ülkümen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülküsü olan, bir ülküye bağlı olan kimse.
 • Ülküsel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan.
 • Ülkütan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.
 • Ülküye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkü adına yanlış olarak Arapça dişillik getirilerek elde edilmiş bir ad.
 • Ülmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Denizci, deniz adamı.
 • Ümek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Asker. 2. Köle.
 • Ümit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek
 • Ümmet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir peygambere inananların tümü. 2. Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
 • Ümmiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Okur yazar olmayan kadın
 • Ümmühan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hükümdar anası.
 • Ümniye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.
 • Ümran
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Mutluluk bolluk bereket / Bayındırlık
 • Ün
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yüksek ses, ses. 2. Şöhret, şan.
 • Ünal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ün almakla ilgili
 • Ünalan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ün-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
 • Ünaldı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ünlü, tanınan, meşhur.
 • Ünalmış
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Tanınmış, meşhur, şöhretli.