Diğer Harfler

"O" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 246
 • Oba
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe çadırı.
 • Oben
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  erkek deve
 • Obuz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Su kaynağı.
 • Ocak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer. 2. Ev, aile, soy.
 • Ocan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  "O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.
 • Od
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateş.
 • Oder
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
 • Odhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateşli hükümdar.
 • Odkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Canlı, coşkulu kimse.
 • Odkanlı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Canlı, coşkulu, ateşli kimse.
 • Odman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
 • Odyak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Ateşli ve coşkulu ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Odyakar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateş gibi can yakan kimse.
 • Odyakmaz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ateş yakmaz.
 • Oflas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Oflaz
 • Oflazer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi, güzel, eksiksiz, becerikli kimse.
 • Ogan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli.
 • Oganalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü yiğit.
 • Oganer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kimse.
 • Ogansoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü soydan gelen kimse.
 • Ogeday
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çok akıllı, bilgili. 2. Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu. - bk. Ögeday
 • Ogül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  "O, gül gibi güzeldir" anlamında kullanılan bir ad.
 • Ogün
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Belirli gün, bilinen, beklenen gün
 • Oğan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli. - bk. Ogan
 • Oğanalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü yiğit. - bk. Oganalp
 • Oğaner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kimse. - bk. Oganer
 • Oğansoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü soydan gelen kimse. - bk. Ogansoy
 • Oğanverdi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Allah bağışladı" anlamında kullanılan bir ad.
 • Oğul
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Erkek evlat. 2. Yavru. 3. Kovandan çıkan arı topluluğu.
 • Oğulbalı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çok güzel, eksiksiz. 2. Erkek çocuktan olan. 3. Beyaz ve iyi bal.
 • Oğulbaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İlk doğan erkek çocuk.
 • Oğulbay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Zenginlik getiren çocuk.
 • Oğulbey
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Beyin oğlu.
 • Oğulcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok sevgili çocuk.
 • Oğulçak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Küçük oğul.
 • Oğultan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sabahleyin doğan çocuk.
 • Oğultekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Biricik, benzersiz çocuk.
 • Oğultürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Türk çocuğu.
 • Oğur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele geçen zaman veya elverişli durum.
 • Oğuralp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu, mutlu yiğit.
 • Oğurata
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu ata.
 • Oğuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuk.
 • Oğuz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
 • Oğuzalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçekten dost olan yiğit.
 • Oğuzata
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçek dost olan ata.
 • Oğuzbala
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli çocuk.
 • Oğuzbay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçek dost.
 • Oğuzcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçek dost.
 • Oğuzer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetlü kimse.
 • Oğuzhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli hükümdar. Oğuzların başı / Mete