Diğer Harfler

"L" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 52
 • Laçin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yiğit adam. 2. Kartal. 3. Şahin. 4. Atmaca.
 • Lahik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Yetişen, ulaşan. 2. Eklenen.
 • Lâhut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tanrı âlemi, ilahi âlem.
 • Lala
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Çocuğun eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. 2. Köle. 3. Padişahların sadrazamlara hitap ederken kullandıkları san.
 • Lale
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yaprakları uzun, çiçekleri kadeh biçiminde çeşitli renkleri olan soğanlı bir süs bitkisi
 • Lâlegül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Lâle ve gül gibi güzel olan.
 • Lâlehan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Lâle gibi güzel olan.
 • Lâleruh
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Lâle yanaklı, yanağı lâle gibi kırmızı olan.
 • Lâlezar
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Lâle yetişen yer, lâle bahçesi.
 • Lâlgun
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Kırmızı renkli, al.
 • Lâmi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parıldayan, parlak, parıltılı.
 • Lamia
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Parlak, parlayan
 • Lâmih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parlayan, parlak.
 • Lâmiha
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parlayan, parlak.- bk. Lâmih
 • Lamiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parıldayan, parlak, parıltılı.
 • Latif
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yumuşak, hoş, nazik
 • Latife
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yumuşak, hoş nazik / Espri, şaka
 • Lâyık
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Uygun, değer, yakışır.
 • Lebib
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Akıllı, zeki
 • Lebibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Akıllı, uyanık, zeki.
 • Lebip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Akıllı, zeki, uyanık.
 • Lebriz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Ağzına dek dolu, taşan.
 • Ledün
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tanrı huzuru, Tanrı katı.
 • Lema
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parıltı, parlayış.
 • Leman
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Titrek / Parlamak / ekin toplamak
 • Lemi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Parlak, parıldayan
 • Lemide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Parlak, parıldayan
 • Lemiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Parlayan, ışıldayan.
 • Lerzan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Titreyiş, titrek
 • Lerze
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Titreme, titreyiş.
 • Lerziş
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Titreme, titreyiş.
 • Letafet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzellik, hoşluk, incelik, nezaket.
 • Levent
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Eski deniz erlerine verilen ad
 • Levin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Renk, boya.
 • Leyan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Parlayan, parlayıcı.
 • Leyla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Uzun ve karanlık gece
 • Leylagül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Saçları siyah olan güzel kadın.
 • Leyli
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Leylâ
 • Leylifer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Gece ışığı.
 • Leylüfer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Gece ışığı. - bk. Leylifer
 • Leziz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Lezzetli, tatlı, hoşa giden.
 • Lezize
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Lezzetli, tatlı, hoşa giden. - bk. Leziz
 • Limon
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi.
 • Liyakat
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İktidar, güç. 2. Erdem.
 • Liyan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Parlayan, parlayıcı. - bk. Leyan
 • Lokman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Tarihteki en ünlü tabibin adı (Lokman Hekim)
 • Lut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.
 • Lütfi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.
 • Lütfiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyi muamele, güzellik ve hoşlukla ilgili
 • Lütfü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili