Diğer Harfler

"Z" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 117
 • Zabit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Subay.
 • Zade
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.
 • Zafer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Amaca ulaşma,başarı
 • Zafir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zafer kazanan, üstün gelen.
 • Zafire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zafer kazanan, üstün gelen.
 • Zağnos
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir tür doğan kuşu.
 • Zahide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
 • Zahir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.
 • Zahire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.
 • Zahit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu. Dince yasak olan şeylerden sakınan.
 • Zaide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Artan, artıran.
 • Zaik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tadıcı, tadan, tat alan.
 • Zaika
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tat alan, tadıcı, tat alan.
 • Zaim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kefil.
 • Zait
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Artan, artıran.
 • Zaki
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Saf, katışıksız, temiz, pak.
 • Zakir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zikreden, anan.
 • Zakire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zikreden, anan.
 • Zaman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Vakit, çağ.
 • Zambak
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
 • Zamir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
 • Zamire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır.
 • Zarife
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel, şık, ince. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
 • Zati
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
 • Zatinur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Aydınlık, nurlu kişi.
 • Zatiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
 • Zebercet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
 • Zehra
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ay yüzlü,ay gibi parlak ve saf olan. Çok parlak ve safi, berrak.
 • Zekai
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zekâyla ilgili, zekâya ait.
 • Zekavet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Arapça.) Zeka, zeki-lik.
 • Zekayi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Zekâyla ilgili, zekâya ait.
 • Zekeriya
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erkek, Adam. Hz. Zekeriya (Bir Peygamber, Hz. Yahya’nın Babası)
 • Zeki
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  çabuk anlayan
 • Zekire
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Belleği güçlü olan, unutmayan.
 • Zekiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
 • Zeliha
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Zeliha - Züleyha’nın bir başka söyleniş biçimidir.
 • Zemin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. 3. Konu, tema.
 • Zemzem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kâbe çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
 • Zengin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Parası, malı çok olan, varlıklı. 2. Verimli. 3. Gösterişli.
 • Zennişan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Ünlü, tanınmış kadın.
 • Zennur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Zinnur
 • Zerafet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İncelik, güzellik, zariflik.
 • Zerefşan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
 • Zergûn
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Altın renkli.
 • Zeria
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Vesile, bahane, sebep, fırsat.
 • Zerin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  bk. Zerrin
 • Zernişan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Kılıç, kalemtıraş gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme süs.
 • Zerrin
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Farsça)Altından mamul,Parlak, Güzel kokulu bir cins çiçek, Fulya.
 • Zerrinkâr
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Altınla süslenmiş.
 • Zerrintaç
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Altın taç.