Diğer Harfler

"D" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 368
 • Dadak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Büyük kardeş, ağabey. 2. Bebek. 3. Bir yiyeceğin tadına bakmak için yenilen parçası, tadımlık. 4. Şeker, akide şekeri.
 • Dadaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Erkek kardeş. 2. Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3. Mert, cesur. 4. Arkadaş, dost.
 • Dağ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya
 • Dağa
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yayla, yüksek yer.
 • Dağaşan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dağları aşan, korkusuzca dolaşan kimse.
 • Dağdelen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dağları delen, çok kararlı ve çalışkan kimse.
 • Dağhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eski Türklerde dağ Tanrısı.
 • Dağtekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dağlara hükmeden hükümdar.
 • Dahi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Olağanüstü zeki ve yetenekli kimse.
 • Dai
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Dua eden, duacı. 2. Davet eden, çağıran.
 • Daim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sürekli, sonsuz.
 • Daime
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sürekli, sonsuz.
 • Dalan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
 • Dalay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz.
 • Dalayer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı.
 • Dalbaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Koruyucu.
 • Dalboğa
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Koruyucu yürekli kimse.
 • Dalda
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kuytu yer, barınak.
 • Daldal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kahraman, yiğit.
 • Daldiken
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ağaç yetiştiren kimse.
 • Dalgıç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse.
 • Dalım
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Gücüm, kuvvetim" anlamında kullanılan bir ad.
 • Dalkılıç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Kılıcını çekmiş olan. 2. Gönüllü, fedai.
 • Dalkoç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Koruyucu, arka çıkıcı kimse.
 • Dalokay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok beğenilen kimse.
 • Daltekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Koruyucu, kayırıcı hükümdar.
 • Dalyan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2. Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3. Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum.
 • Damar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Canlı varlıklarda kan dolaşımına yarayan kanal. 2. Yer altında belli bir maden alanı. 3. Huy, yaradılış. 4. Tür.
 • Damla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su vb. sıvı.
 • Dânâ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Bilen, bilgili, zeki kimse.
 • Danışman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Bilgili ve düşüncesinden yararlanmak için danışılan kimse. 2. Bilgin.
 • Daniş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bilgi, bilme, danışma
 • Danişment
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Bilgin, bilgili.
 • Danyal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : İbranice
  İsim Anlamı :
  1. Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 2. İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır.
 • Dara
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Hükümdar. Tanrı adlarından. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.
 • Darcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Aceleci, sıkıntılı.
 • Darga
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Başkan, lider.
 • Daver
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Hakem, hâkim. 2. Adil padişah veya yönetici. 3. Yüce Tanrı.
 • Davran
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. "Hazır ol, hazırlan" anlamında kullanılan bir ad. 2. "İşe giriş, el at, başla" anlamında kullanılan bir ad. 3. Hazırlık.
 • Davud
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Er. Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır.
 • Davut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır.
 • Daya
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.
 • Dayahatun
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.
 • Dayanç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sabır, katlanma gücü. 2. Dayanıklılık, sağlamlık.
 • Dayar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hazır, hazırlanmış.
 • Daye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya. bk. Daya
 • Dayı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Annenin erkek kardeşi. 2. Birini kayırıp koruyan saygın kimse. 3. Kabadayı, külhanbeyi. 4. Güzel, iyi.
 • Daylak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. 2. İnce uzun boylu kimse.
 • Debernuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Eshab-ı Kehf´den - 7 Uyurlar´dan. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar. Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar.Bu konu Kuran’da Kehf süresin de geçmektedir. Debernuş, bu 7 kişiden biridir.
 • Dede
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Babanın veya ananın babası. 2. Ata. 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş dervişlere verilen san.