Diğer Harfler

"V" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 102
 • Vacibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yapılması gerekli olan.
 • Vacide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
 • Vacip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yapılması gerekli olan.
 • Vacit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
 • Vafi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sözünde duran, sözünün eri.
 • Vafir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çok, bol.
 • Vafit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Elçi, temsilci.
 • Vaha
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.
 • Vahap
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Çok bağışlayan, bol ihsan edici
 • Vahdet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bir ve tek olma
 • Vahdettin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin tekliği, birliği.
 • Vahdi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bir ve tek olmayla ilgili
 • Vahibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Bağışlayan, bağışlayıcı.
 • Vahid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Tek, bir
 • Vahide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Tek, bir
 • Vahip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Hibe eden, bağışlayan.
 • Vahit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Tek, bir
 • Vahittin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin tekliği, tek din.
 • Vaiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinsel öğütlerde bulunan kimse.
 • Vâkıf
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran.
 • Vakkas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Savaşçı, okçu.
 • Vakur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ağırbaşlı, temkinli.
 • Vâlâşan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Şanı yüce, şanlı.
 • Valide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Anne.
 • Vamık
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Seven, âşık.
 • Vamıka
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Seven, âşık.
 • Varal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Git ve al" anlamında kullanılan bir ad.
 • Varaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Anlayış, akıl, zekâ.
 • Vardar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yugoslavya ve Yunanistan´da Selânik körfezine dökülen ırmak
 • Vargın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ulaşan, isteğine erişen.
 • Varol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
 • Vasfi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nitelikli.
 • Vasfiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nitelikli.
 • Vasıf
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Vasfeden, bildiren, öven.
 • Vasıl
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erişen, ulaşan, kavuşan.
 • Vasıla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erişen, ulaşan, kavuşan.
 • Vassaf
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Niteliklerini bildirerek anlatan veya öven.
 • Vatan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yurt.
 • Vataner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Vatanın evladı.
 • Vecahet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık.
 • Vecahettin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin yüceliği, onuru.
 • Vecdet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Zenginlik, varsıllık.
 • Vecdi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Coşkunlukla, vecd ile ilgili
 • Vechi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yüzle ilgili, yüze ait.
 • Vechiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yüze ait, yüzle ilgili.
 • Vecibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ödev, boyun borcu, vazife.
 • Vecih
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  l. Bir kavmin büyüğü, başkanı, şefi. 2. Güzel, hoş.
 • Veciha
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. Vecihe
 • Vecihe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzel, hoş.
 • Vecihi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Soylu, asil