Diğer Harfler

"Ö" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 303
 • Öbek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yığın, takım, grup.
 • Öcal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Öc almaktan, intikal alan
 • Öçal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al" anlamında kullanılan bir ad. - bk. Öcal
 • Ögeday
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çok akıllı, bilgili. 2. Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu.
 • Öger
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, bilgili kimse.
 • Ögetürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, bilgili Türk.
 • Öğe
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çok akıllı. 2. Yaşlı kimse. 3. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 4. Hekim. 5. Ün, şöhret. - bk. Öge
 • Öğet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Beğenilen, aranılan, övülen. 2. İyi, güzel. - bk. Öget
 • Öğmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Harman.
 • Öğünç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Övünmeye yol açan, övünülecek şey. - bk. Övünç
 • Öğür
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Aynı yaşta olanlar, yaşıt, akran. 2. Dost, arkadaş. 3. Öğrenmiş, alışmış.
 • Öğütal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Öğüt dinle" anlamında kullanılan bir ad.
 • Ök
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıl, hatır, zekâ, zihin.
 • Ökeer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, bilgili kimse.
 • Ökelik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllılık, bilgelik.
 • Ökkeş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Erkek örümcek.
 • Öklü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı.
 • Ökmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, zeki, bilgili kimse.
 • Ökte
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, zeki, anlayışlı, bilgili.
 • Öktem
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Güçlü. 2. Onurlu.
 • Öktemer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Güçlü kimse. 2. Onurlu kimse.
 • Ökten
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Akıllı, bilgili. 2. Kahraman, cesur.
 • Öktener
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Akıllı, bilgili kimse. 2. Kahraman, cesur kimse.
 • Öktürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı, güçlü Türk.
 • Ölçün
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Oranlama, kestirme, tahmin. 2. Yarış.
 • Ölen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çiçek açmış çayır. 2. Şarkı. 3. Sulak arazi. 4. Nemli, yaş.
 • Ölmezbey
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uzun ömürlü bey.
 • Ömer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Dirlik, canlılık yaşam gücü
 • Ömür
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :

  doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat

 • Ömüral
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Ömürlü
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uzun yaşayan, uzun ömürlü.
 • Önad
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Adı önde gelen, tanınan.
 • Önal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Daima önde olmak
 • Önalan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Önce davranan, üstün gelen, başta olan.
 • Önaydın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İlerisi, önü aydınlık olan.
 • Öncü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Kılavuz, rehber. 2. Önder. 3. Yeni bir görüş ve akım başlatan kimse.
 • Öncübay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Öncü olan kimse.
 • Öncüer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Öncü olan kimse.
 • Önder
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Lider, yönetici, şef
 • Önderol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Önderlik yap" anlamında kullanılan bir ad.
 • Öndeş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yol gösteren, rehber, kılavuz.
 • Öndünç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Haberci. 2. Başta olan.
 • Önel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
 • Önemli
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Önemi olan, değerli.
 • Önen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hak, adalet.
 • Öner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Lider,öncü
 • Öneri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
 • Öneş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Rehber, kılavuz. 2. İnat.
 • Öngay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Jüpiter gezegeni.
 • Öngel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ağırbaşlı kimse.