Diğer Harfler

"P" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 90
 • Padişah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Hükümdar, sultan.
 • Pakalın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.
 • Pakân
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Ermişler, azizler.
 • Pakbaz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. İçten bağlı, vefalı. 2. Aziz.
 • Pakel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  İyi işler yapan, doğru kimse.
 • Paker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temiz, dürüst, iyi kimse.
 • Paki
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temizlik, saflık.
 • Pakize
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Temiz, lekesiz. 2. Halis, saf. 3. Çok temiz, hoş ve güzel
 • Pakkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temiz soydan gelen kimse.
 • Pakman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temiz, dürüst, soylu kimse.
 • Paksan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temiz, doğru, namuslu tanınmış kimse.
 • Paksu
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Su gibi temiz ve saf olan kimse.
 • Paksüt
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Temiz süt emmiş, soyu temiz kimse.
 • Pala
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kısa, geniş kiliç
 • Pamuk
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Koza biçimindeki meyvesi, üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş, ince, yumuşak tellerin adı. Yumuşak huylu, ince kişi.
 • Papatya
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İlkbaharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli bir kır çiçeği.
 • Parla
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Parlamak fiilinin emir kipi, 3. tekil şahıs
 • Parlak
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Parlayan, ışıldayan. 2. Temiz. 3. Çok başarılı.
 • Parlanur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Nur gibi parla, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.
 • Parlar
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Işık saçan, ışıldayan, aydınlık veren.
 • Pars
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yırtıcı bir hayvan
 • Paşa
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bir askeri ünvan / ağabey, erkek kardeş
 • Payan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Son, nihayet. 2. Uç, kenar.
 • Paye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Aşama, rütbe, derece. 2. Basamak, merdiven basamağı. 3. İkizlerin bir yıldızı, Cevza burcu.
 • Payende
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Duran, sürekli, daimî. 2. Destek, dayanak.
 • Payidar
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Saygın, rütbeli. 2. Kalıcı.
 • Pehlivan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Güreşçi
 • Pek
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sert, katı. 2. Sağlam, dayanıklı. 3. Hızlı.
 • Pekak
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok temiz, çok ak.
 • Pekay
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok parlak, çok güzel.
 • Pekbal
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok tatlı, çok sevimli.
 • Pekcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
 • Pekdeğer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok değerli, çok kıymetli.
 • Peker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Güçlü erkek
 • Pekkan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sağlam, temiz soydan gelen.
 • Peköz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü sağlam kimse.
 • Peksu
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok saf ve temiz.
 • Pekşen
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Şen, neşeli, mutlu kimse.
 • Pelin
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Siyah ve beyaz renkte acı kokulu bir tür bitki
 • Pelinsu
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Pelin + Su (Bkz Pelin)
 • Pelit
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi.
 • Pembe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Açık kırmızı renk
 • Pembegül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Pembe rekli gül.
 • Perçem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
 • Peren
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Ülker yıldızı.
 • Peri
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, düşsel dişi varlık. 2. Çok güzel, çok alımlı kadın.
 • Perican
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Peri gibi güzel olan.
 • Periçehre
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Peri yüzlü, peri kadar güzel.
 • Peride
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Uçmuş. 2. Soluk, solmuş.
 • Perihan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Peri padişahı, perilerin başı