Diğer Harfler

"E" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 514
 • Ebecen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Akıllı çocuk.
 • Ebed
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sonu olmayan zaman, sonsuzluk. bk. Ebet
 • Ebet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.
 • Ebrak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çok parlak olan.
 • Ebru
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Farsça kökenli)Kaş. Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi.
 • Ebubekir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Bekirin babası.
 • Ece
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Reis / Ulu / İleri gelen, Baş reis. Kraliçe. Ana.
 • Ecebay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İleri gelen, saygın, zengin kimse.
 • Ecebey
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Saygın, ileri gelen bey.
 • Ecegül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gül gibi güzel kız.
 • Ecekan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Saygın bir soydan gelen kimse.
 • Ecem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kraliçem, benim sultanım
 • Ecemiş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok bilmiş, olgun.
 • Ecenur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Nur gibi parlak ve güzel kız.
 • Ecevit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Açıkgöz. Çevik, çalışkan, açık fikirli. Sinirli.
 • Ecir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
 • Ecrin
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Allah ın hediyesi.Ecir kökünden gelir, ecir herhangi bir amel karşılığında verilen karşılık,sevap anlamlarına gelir.Hediyeden kasıt sevaptır. 2. Ücret
 • Ecvet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  En iyi olan.
 • Eda
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Anlatış yolu ve biçimi / Sevimli olma hali, Davranış, tavır, Naz, işve.
 • Edadil
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Nazlanan.
 • Edagül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Nazlı güzel.
 • Ede
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Ata, dede. 2. Büyük erkek kardeş. 3. Kendisine saygı gösterilen kimse.
 • Edgü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi.
 • Edgüalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi yiğit.
 • Edgübay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi zengin.
 • Edgüer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi kimse.
 • Edgükan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İyi soydan gelen kimse.
 • Edhem
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Karayağız at.
 • Edibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Terbiyeli, saygılı, nazik kimse. 2. Edebiyatla ilgilenen kimse.
 • Edip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
 • Edis
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ulu, yüce, değerli kimse. bk. Ediz
 • Ediz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Değerli yüksek
 • Efdal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  En değerli en yüksek.
 • Efe
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey. 3. Kabadayı.
 • Efecan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı (afacan)
 • Efekan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Efe soyundan gelen kimse.
 • Efendi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. 2. Görgülü, nazik, kibar kimse.
 • Efgan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Istırap ile haykırma, bağırıp çağırma.
 • Efgen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Düşüren, yıkan, yıkıcı.
 • Efgende
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Yıkılmış, yıkık, düşürülmüş.
 • Efkar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Düşünceler. 2. Tasa, kaygı, kuruntu, üzüntü.
 • Eflatun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin, bilgili.
 • Efnan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Türler, çeşitler.
 • Efrasiyap
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. İranlı olmayan yiğit. 2. Ünlü Türk büyüğü Alp Er Tunga’ya İranlılarca verilen ad.
 • Efruz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Parlatan, tutuşturan.
 • Efsa
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. | cennet ırmaklarından birinin adı
 • efsun
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Büyü, sihir.
 • Eftal
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  En değerli en yüksek.
 • Eftalya
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya’dan
 • Efza
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Artıran, çoğaltan.