Diğer Harfler

"İ" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 226
 • İba
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çiy, nem. 2. İncelik, nezaket.
 • İbad
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  bk. İbat
 • İbadet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah’ın buyruklarını yerine getirme, tapınma.
 • İbadullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah´ın kulları, insanlar.
 • İbat
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Kullar, insanlar. 2. İbadet edenler.
 • İbik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Köşe, kenar, uç. 2. Tavuk, kuş vb. hayvanların gagası.
 • İbili
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İnce, narin, nazik
 • İbiş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İbrahim
 • İbo
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İbrahim
 • İbrahim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.
 • İclal
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram
 • İçaçan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İç açan, gönlü rahatlatan, beğenilen.
 • İçim
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hoş, güzel
 • İçimbike
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hoş, güzel kadın.
 • İçöz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İçi özlü, değerli.
 • İdi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Güç, kuvvet. 2. Sahip.
 • İdikurt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kimse.
 • İdikut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kutlu, saadetli, yüksek rütbeli.
 • İdil
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. Şırnak´ın bir ilçesi.
 • İdilsu
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Su için yazılmış şiir şarkı.
 • İdris
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
 • İfakat
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Hastalıktan kalkma, iyileşme, kurtulma, onma.
 • İffet
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Temizlik, namuslu olmak
 • İğdemir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.
 • İhlas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Temiz, doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık.
 • İhsan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik
 • İhvan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Sadık, candan dostlar. 2. Bir tarikata mensup kişiler.
 • İkbal
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Baht açıklığı, işlerin doğru gitmesi
 • İkiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir çift, iki tane.
 • İklil
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  (Arapça)Çiçekten tac.(Kaynak: Arapça Sözlük)Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Zebur’da geçen bir ismidir. Müzeyyen tâç manâsına da gelir.
 • İkra
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İlk inen ayet,oku
 • İkrami
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili. 2. İkramı seven.
 • İkramullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Allah’ın ikramı olan
 • İl
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yurt, ülke, devlet, halk.
 • İlal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Ülke al, fethet" anlamında kullanılan bir ad.
 • İlalan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülke alan, ülke fetheden.
 • İlaldı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İlalan
 • İlalmış
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İlalan
 • İlarslan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkenin en güçlü insanı.
 • İlay
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkenin en güzeli.
 • İlayda
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Su perisi
 • İlaydın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkenini aydın ve mutlu kimsesi.
 • İlbars
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ülkenini en güçlü kimsesi.
 • İlbasan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden.
 • İlbasmış
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden. - bk. İlbasan
 • İlbastı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İlbasan
 • İlbaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ülkenin başı, hükümdar.
 • İlbay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Vali.
 • İlbeg
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İlbey
 • İlbek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. İlbey