Diğer Harfler

"U" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 196
 • Ubeyde
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Küçük köle, kölecik. 2. Kul. - bk. Übeyde
 • Ubeydullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah´ın kulu. - bk. Übeydullah
 • Ubeyt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Küçük köle, kölecik. 2. Kul. - bk. Übeyt
 • Uca
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce.
 • Ucaer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Değerli, yüce kimse.
 • Ucatekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  UYücelikte eşsiz kimse.
 • Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.
 • Uça
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce. - bk. Uca
 • Uçan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Uçma eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi.
 • Uçanay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok sevinen insan.
 • Uçanok
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ok gibi uçarak giden kimse.
 • Uçantekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok sevinen kimse.
 • Uçantürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok sevinen Türk.
 • Uçar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uçan, uçucu.
 • Uçarer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok sevinen kimse.
 • Uçarlı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
 • Uçay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Son ay.
 • Uçbay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Son derece zengin olan kimse.
 • Uçbeyi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
 • Uçhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sınır beyi.
 • Uçkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok uçan, uçucu.
 • Uçkara
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir kuş.
 • Uçma
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Dağın karla örtülmüş dik yamacı. 2. Olay.
 • Uçman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uçan, uçucu.
 • Uçuk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.
 • Uflaz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Oflaz
 • Ufuk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
 • Ufukdeniz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ufuk ve deniz.
 • Ufuktan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ufuk ve tan.
 • Ugan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli. - bk. Ogan
 • Uguz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Oğuz
 • Uğanbike
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kadın.
 • Uğur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı
 • Uğural
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Uğur al" anlamında kullanılan bir ad.
 • Uğuralp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu yiğit.
 • Uğurata
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu ata.
 • Uğurel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eli uğurlu olan kimse.
 • Uğurhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu hükümdar.
 • Uğurlubay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu- kimse.
 • Uğurlubey
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu bey.
 • Uğurol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Mutlu ve bereket getir" anlamında kullanılan bir ad.
 • Uğursan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğuruyla tanınan kimse.
 • Uğursay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Uğur olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
 • Uğurser
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Uğur dağıt" anlamında kullanılan bir ad.
 • Uğurtay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
 • Uğut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Renksiz, solgun. 3. Kuru. 4. Yağmuru bol yılların buğdayı.
 • Uğuz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Oğuz
 • Uhuvvet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
 • Ukuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.
 • Ulaç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.