İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"E" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 514
 • Erdener
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Temiz, dürüst kimse.
 • Erdeniz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz gibi coşkulu kimse.
 • Erdeşir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Cesur, kahraman, aslan yürekli kimse.
 • Erdibay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Olgun, ermiş, saygın kimse.
 • Erdibek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Olgun, ermiş, saygın bey.
 • Erdibey
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Olgun, ermiş, saygın bey.
 • Erdibike
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
 • Erdibikem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erdil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yürekli, cesur kimse.
 • Erdilek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erin dileği, isteği.
 • Erdin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. "Amacına ulaştın, kavuştun" anlamında kullanılan bir ad. 2. "Olgunlaştın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erdinç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Dinç erkek Er + Dinç
 • Erdiner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. "Amacına ulaştın, kavuştun" anlamında kullanılan bir ad. 2. "Olgunlaştın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erdoğ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğit ve cesur kimse.
 • Erdoğan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Doğuştan yiğit / Erken doğan
 • Erdoğdu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yiğit olarak doğdu" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erdoğmuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Doğuştan yiğit olan kimse.
 • Erdöl
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğit soydan gelen kimse.
 • Erdölek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güzel, iyi, akıllı kimse.
 • Erdönmez
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sözünden dönmeyen, doğru sözlü yiğit.
 • Erdur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
 • Erduran
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
 • Erdurdu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
 • Erdurmuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
 • Erdursun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
 • Erduru
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Saf, temiz yürekli yiğit.
 • Erek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
 • Ereken
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkenden ekim yapan kimse.
 • Erem
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
 • Eren
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ermiş kişi
 • Erenalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı kimse.
 • Erenay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Ermiş olan Ay gibi nurlu
 • Erencan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı kimse.
 • Erendemir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı, güçlü kimse.
 • Erenel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eli her şeye ulaşan kimse.
 • Erengüç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı, güçlü kimse.
 • Erengül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı güzel kadın..
 • Erengün
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı kimse.
 • Erenkara
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deneyimli, akıllı, siyah tenli kimse.
 • Erenler
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Allah´a adamış kimseler. 2. Gönül gözüyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimseler. 3. Allah yolunda sırlara ermiş tarikat uluları. 4. Erkekler.
 • Erenöz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü ermiş kimse.
 • Erensoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ermişlerin soyundan gelen kimse.
 • Erensü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Amacına ulaşmış asker.
 • Erentürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Amacına ulaşmış Türk.
 • Erenuluğ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Amacına ulaşmış yüce kimse.
 • Erer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Ulaşır, kavuşur, amaçlarına erer anlamında kullanılan bir ad.
 • Ergalip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Üstün, yenen kimse.
 • Ergazi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Vatanı uğrunda savaırken gazi olmuş kimse.
 • Erge
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Şımarık. 2. Nazlı.
 • Ergem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Nazlım, canım" anlamında kullanılan bir ad.