İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"E" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 514
 • Erip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Akıllı, zeki kimse.
 • Eripek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yumuşak huylu, uysal erkek.
 • Erişen
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Amacına ulaşan, istediğini elde eden.
 • Erişkin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Olgun, gelişmiş, büyümesi sona ermiş kimse.
 • Eriz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğit bir soydan gelen kimse.
 • Erk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Bir işi yapabilme gücü, kudret. 2. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz. 3. Naz. 4. Sevgi. 5. İçtenlik.
 • Erkal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Her zaman yiğit kal" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erkam
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam : İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam´ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru´l-Erkam olarak ulaşmıştır.
 • Erkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Erkek kanlı
 • Erkarslan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Arslan gibi güçlü, kuvvetli olan kimse.
 • Erkaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kaşları gür ve sık olan kimse.
 • Erkaya
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kaya gibi güçlü erkek.
 • Erkel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kudretli el sahibi olan kimse.
 • Erker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kudretli erkek.
 • Erkılıç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit.
 • Erkın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çalışkan kimse.
 • Erkınay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çalışkan erkek.
 • Erkınel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çalışkan kimse.
 • Erkıral
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Çalışkan, gayretli ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erkış
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erken gelen kış.
 • Erkin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Koşulsuz iş gören
 • Erkinel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bağımsız davranan kimse.
 • Erkiner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bağımsız, özgür insan.
 • Erkman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, etkili, sözü geçer kimse.
 • Erkmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, etkili, sözü geçer kimse.
 • Erkmenol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Güçlü, etkili ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erkoç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, iri yarı erkek.
 • Erkoçak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğit, güçlü kimse.
 • Erkol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Güçlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erksal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Güçlü, kuvvetli ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Erksan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, etkili san, tanınmış ad.
 • Erksoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü soydan gelen kimse.
 • Erksun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Gücünü, kudretini göster anlamında kullanılan bir ad.
 • Erktin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli bir ruh yapısı olan kimse.
 • Erkul
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Erkek kimse.
 • Erkunt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, dayanıklı erkek.
 • Erkurt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Cesur ve yiğit kimse.
 • Erkuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gözü yükseklerde olan kimse.
 • Erkut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kutlu yiğit
 • Erkutay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Uğurlu ayda doğan erkek.
 • Erkutlu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kutlu, uğurlu insan.
 • Erlik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğitlik, erkeklik.
 • Erman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Erdemli yiğit
 • Ermiş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. İsteğine erişmiş. 2. Olgunlaşmış. 3. Evliya, eren.
 • Ermiye
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dolu yağdıran kasırga bulutları.
 • Ermutlu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Mutlu erkek.
 • Erna
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çok güzel ve cilveli sevgili.
 • Ernoyan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yiğit başkomutan.
 • Ernur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  AYdınlık saçan, başkalarına yararlı olan kimse.
 • Eroğan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü erkek.