İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"D" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 368
 • Dumlu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Tek namlulu ve içine bir fişek konulabilen tüfek.
 • Dumrul
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tuğrul kuşu. 2. Dede Korkut hikâyelerinde geçen bir kahramanın adı.
 • Dura
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşasın, ölmesin" anlamında kullanılan bir ad.
 • Duracan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşasın, uzun ömürlü olsun" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer. 2. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
 • Dural
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hep aynı durumda olan, değişmeden kalan, sakin.
 • Durali
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  bkz. Dursunali. Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.
 • Duran
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yaşayan, varlığını sürdüren. 2. Dağ yolu. 3. Kalan. 4. Dingin, sakin, huzurlu.
 • Duranay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.
 • Duraner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.
 • Duransoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdürmüş soydan gelen kimse.
 • Durantekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren hükümdar.
 • Duray
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşa, uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durcan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşa, uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durgun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Dingin, sakin. 2. Canlı olmayan, hareketsiz
 • Durguner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin kimse.
 • Durgunsu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dingin, sakin akan suya benzeyen kimse.
 • Durhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşa, uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durkadın
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Artık çocuğun olmasın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durkaya
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Artık çocoğun olmasın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durkız
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Artık çocuğun olmasın" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durmuş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
 • Dursun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Çok yaşasın, uzun ömürlü olsun" anlamında kullanılan bir ad.
 • Dursunali
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.
 • Dursune
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Son olması istenen kız çocuklarına verilen adlardandır.
 • Durşen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Mutlu bir biçimde yaşa" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durualp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz yiğit.
 • Durubay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz zengin kişi.
 • Durucan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz kişi.
 • Durugül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz güzel kadın.
 • Duruhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz hükümdar.
 • Duruiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz kimse.
 • Duruk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Durulmuş, duru, berrak. 2. Doruk. 3. Belli bir süre değişmeyen, olduğu gibi kalan.
 • Durukadın
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz kadın.
 • Durukal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Yaşamın boyunca özün temiz olsun" anlamında kullanılan bir ad.
 • Durukan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Soylu kan sahibi
 • Durul
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Suyun durulması, aklanması
 • Duruöz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz kimse.
 • Durusan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Temiz tanınmış kimse.
 • Durusel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Saf ve berrak akan sel.
 • Durusoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Soylu, temiz aileden gelen kimse.
 • Durutekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü temiz olan hükümdar.
 • Durutürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Temiz, dürüst Türk.
 • Duşize
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  El değmemiş kız.
 • Duyal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
 • Duygu
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  His, gönülde uyanan yankı ya da tepki
 • Duygun
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Duygulu, hassas.
 • Duysal
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Duymakla, hissetmekle ilgili olan.
 • Duyu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Algılama yeteneği.
 • Dülge
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deste.