İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"D" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 368
 • Demirtuğ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • Demirtürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Demir gibi güçlü, sağlam Türk.
 • Demiryürek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  DGüçlü, yürekli kimse.
 • Demokan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Amlayışlı kimse.
 • Demren
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ok, kargı gibi silahların ucundaki sivri demir. bk. Temren
 • Dengiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol. bk. Deniz
 • Dengizer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı, denizci. bk. Denizer
 • Denizalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yiğit denizci.
 • Denizcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı, denizci.
 • Denizel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı, denizci.
 • Denizer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı, denizci.
 • Denizhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Denizlerin hükümdarı
 • Denizman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Denizci.
 • Denizmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Denizci.
 • Deniztekin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Deniz adamı, denizci.
 • Denk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Aynı yaş ve değerde olan. 2. Uygun, nitelik yönünden eşit.
 • Denkel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ölçülü, uyumlu kimse.
 • Denker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ölçülü, uyumlu kimse.
 • Denktaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Akran, aynı yaşta bulunan kimse, yaşıt. 2. Haktan yana olan, adil.
 • Denli
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Terbiyeli, saygılı, ölçülü kimse.
 • Denlisoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Terbiyeli, saygılı, ölçülü soydan gelen kimse.
 • Deren
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.
 • Derenel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Toplayan, bir araya getiren kimse.
 • Derinkök
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Soyu çok eskilere giden kimse.
 • Derinöz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özünde yücelik olan kimse.
 • Derlen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Düzgün bir biçimde toplan, düzenli ol" anlamında kullanılan bir söz.
 • Derman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Güç, kuvvet. İlaç.Çare.Takat.
 • Derviş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
 • Dervişani
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Dervişlere ait.
 • Dervişhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Alçak gönüllü hükümdar.
 • Derya
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Deniz, çok bol, gönül
 • Deryadil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gönlü geniş, her şeyi hoş gören kimse.
 • Deryanur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çok güzel, çok parlak olan.
 • Destan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Kahramanlık olaylarını konu alan şiir
 • Deste
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Cinsleri aynı ya da birbirine yakın şeylerin bir arada bağlanması
 • Destegül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gül demeti.
 • Destina
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  kader / Sadık Gel tarafından eklenmiştir
 • Deviner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hareketli, gayretli kimse.
 • Devlettin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü.
 • Devran
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
 • Devrimer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişmeden yana olan kimse.
 • Diba
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Bir tür süslü ipek kumaş.
 • Dicle
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Güneydoğu bölgemizde bir nehir
 • Diclehan
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Dicle ve han kelimelerinden oluşan isim
 • Didar
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda.
 • Didem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  "Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim" anlamında kullanılan bir ad.
 • Didim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Taç.
 • Diğdem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça/Farsça
  İsim Anlamı :
  Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim anlamında kullanılan bir ad.
 • Dik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yatay bir düzleme göre yerçekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan. 2. Sert, aksi. 3. Sert, kalın, tok
 • Dikalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, aksi yiğit.