İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"Ç" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 219
 • Çelikiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çelikkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü soydan gelen kimse.
 • Çelikkanat
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çelikkaya
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çelikkol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çeliköz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çeliksu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çeliktan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çeliktaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çelikten
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çelik gibi güçlü, sağlam, dayanıklı kimse.
 • Çeliktürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli Türk.
 • Çelikyay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Çelikyürek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Cesur, soğukkanlı kimse.
 • Çelim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Güç, kuvvet. 2. Tavır, çalım.
 • Çeltik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Kabuğu ayıklanmış pirinç. 2. Dokunaklı söz. 3. Çoban yamağı.
 • Çender
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Kadınhanı ve Konya taraflarında yetişen, Karaman ile dağlıcın birleşmesinden meydana delen bir koyun türü. 2. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar ve kazaskerler yetiştirmiş büyük bir ailenin adı. bk. Çandar
 • Çengiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse. 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı. bk. Cengiz
 • Çepni
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Dağ köylüsü. 2. Oğuzların Üçok koluna bağlı bir Türk Boyu.
 • Çerçi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Köylerde dolaşarak ufak tefek eşya satan gezgin satıcı.
 • Çeri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Asker, ordu. 2. Savaş.
 • Çerkez
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kafkasya´nın yerli boylarından birinin adı ve bu boydan olan kimse.
 • Çerme
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.
 • Çeşminaz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Nazlı, baygın bakışlı göz.
 • Çetik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yünden örülmüş terlik, mes. 2. Çarık. 3. Çocuk ayakkabısı. 4. Çekirge. 5. Fidan.
 • Çetin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Güç, zor, engelli
 • Çetinalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı yiğit.
 • Çetinay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetinel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetiner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetinkaya
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetinok
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetinöz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetinsoy
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı bir soydan gelen kimse.
 • Çetinsu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetintaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çetintürk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı Türk.
 • Çetinyiğit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sert, inatçı kimse.
 • Çevik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Atak, hareketli
 • Çevikcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse.
 • Çevikel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse.
 • Çeviker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse.
 • Çeviköz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse.
 • Çevrim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Girdap, sürekli değişim, anafor
 • Çeyiz
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gelin için hazırlanan her tür eşya.
 • Çıda
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Süngü, mızrak.
 • Çıdal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sabır.
 • Çıdam
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sabır.
 • Çıdamlı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sabırlı.
 • Çığ
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Dağdan yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi. 2. Sürü, kafile. 3. Çok, sık, fazla.
 • Çığa
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Horoz, cennet kuşu gibi kuşların kuyruğundaki tüylerden en gösterişlisi. 2. Yaramaz çocuk. 3. Karışık renkli bir tür kuş.