İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"G" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 574
 • Geray
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san. bk. Giray
 • Gerçek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Doğru, dürüst. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.
 • Gerçeker
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dürüst kimse. Ermiş, veli. Kılavuz, yol gösteren.
 • German
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Hisar, kale. bk. Kirman
 • Gevher
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Elmas, mücevher, inci. 2. Bir şeyin aslı, mayası.
 • Gevheri
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Mücevherle ilgili. 2. Kuyumcu.
 • Gezenay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gezip dolaşan kimse.
 • Gezer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Dolaşan, gezen, gezici.
 • Gezgin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok gezen, çok gezi yapan kimse.
 • Gezginer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çok gezen kimse.
 • Gıyas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Yardım. 2. Yardımcı kimse.
 • Gıyasettin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin yayılmasına yardımı dokunan kimse.
 • Gıyasi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yardımla ilgili, yardımcı.
 • Giray
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
 • Girayalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hükümdar yiğit.
 • Girayer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hükümdar olan kimse.
 • Girayhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Hükümdar.
 • Girgin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan.
 • Girginalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan yiğit.
 • Girginer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
 • Girginkoç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
 • Giz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Gizli tutulan şey, sır.
 • Gizay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sır saklayan kimse.
 • Gizem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Sır / bilinmeyen şeyler, esrarengizlik
 • Gizer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sır saklayan kimse.
 • Gizmen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Giz saklayan kimse.
 • Gonca
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Açılmamış, tomurcuk halinde gül
 • Goncafem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gonca ağızlı olan.
 • Goncafer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gonca gibi parlak olan.
 • Goncagül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gonca ve gül.
 • Goncater
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Taze, açılamamış gonca.
 • Gonce
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  bk. Gonca
 • Göcek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Taze, güzel. 2. Bir karış boyunda büyümüş ekin. 3. Köşe, kenar, kıyı.
 • Göçen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Göçmen, muhacir.
 • Gökalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Mavi gözlü yiğit.Göklerin yiğidi bahadır.
 • Gökay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Gök ve Ay gibi güzel olan
 • Gökben
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Özü genç olan
 • Gökberk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yeşil yaprak
 • Gökcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can
 • Gökçe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Sevimli güzel, Gök rengi, mavimsi, göğce
 • Gökçem
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Mavi gözlü kız.
 • Gökçen
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzelce, latif. 4. Gösterişli.
 • Gökçer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Gökçeer
 • Gökçesu
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Tatlı, güzel su.
 • Gökçil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk. bk. Gökçül
 • Gökçül
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
 • Gökçün
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Maviye çalan, mavimsi. bk. Gökçin
 • Gökdal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Göğe ulaşmış dal.
 • Gökdemir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Mavi gözlü, güçlü kimse.
 • Gökdeniz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çakır gözlü kimse.