İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"T" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 683
 • Taybars
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Pars gibi güçlü kimse. - bk. Taypars
 • Taybek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli çocuk.
 • Tayberk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli çocuk.
 • Tayboğa
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli çocuk.
 • Taycan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Genç ve güçlü kimse.
 • Taydaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yaşıt, akran.
 • Taydemir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli kimse.
 • Tayfun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Çok zorlu bir fırtına
 • Tayfur
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Küçük bir kuş türü.
 • Taygan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Tek, eşsiz.
 • Taygun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çocuk, torun.
 • Tayguner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Yaşlı kimse.
 • Tayhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Genç hükümdar.
 • Taykara
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Esmer, kara yağız çocuk.
 • Taykoç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü, kuvvetli çocuk.
 • Taykurt
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Güçlü kuvvetli çocuk.
 • Taykut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kutlu, uğurlu çocuk.
 • Tayla
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Taylak
 • Taylak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Yeni doğmuş at yavrusu. 2. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. 3. Deve yavrusu. 4. Yaramaz çocuk.
 • Taylan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu. 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumdaki toprak.
 • Taylaner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu kimse.
 • Tayman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Genç, taze, toy kimse.
 • Taymaz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse.
 • Taypars
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Pars gibi güçlü kimse.
 • Tayuk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İnce, kibar genç.
 • Tayyar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Uçan, uçucu
 • Tayyib
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyi, hoş çok temiz
 • Tayyibe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyi, hoş, çok temiz
 • Tayyip
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  İyi, hoş çok temiz
 • Taze
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Yeni, körpe, genç.
 • Tazegül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Genç, körpe güzel.
 • Teber
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Küçük balta. 2. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta. 3. Meşin kesmek için kullanılan araç.
 • Teberdar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Baltacı. 2. Yeniçeriler arasında baltalı asker sınıfı.
 • Teberhun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Kızıl söğüt, tarhun.
 • Teberrük
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kutsal ve uğurlu sayma.
 • Tebessüm
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Gülümseme.
 • Tebrik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Kutlama. 2. Bereket.
 • Tecen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Mağrur, gururlu.
 • Teceren
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Becerikli, tasarruflu.
 • Tecim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ticaret.
 • Tecimen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Ticaret adamı, tüccar. 2. Tutumlu, idareli.
 • Tecimer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Tüccar.
 • Tecir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sürü hayvanlarının alım satımını yapan kimse.
 • Tedü
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bilge, zeki, anlayışlı kimse.
 • Tegin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Tek, eşsiz. 2. Uyanık, tetikte. 3. Uslu. 4. Şehzade, prens. 5. Uğurlu. - bk. Tekin
 • Tek
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Biricik, eşi olmayan. 2. Sessiz, hareketsiz, uslu.
 • Tekal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Bir tane al" anlamında kullanılan bir ad.
 • Tekalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eşsiz, benzersiz yiğit.
 • Tekant
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Büyük yemin.
 • Tekay
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Eşsiz ay.