İÇERİK KATEGORİLERİ
Diğer Harfler

"T" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 683
 • Tevfik
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
 • Tevfika
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Uydurma, uygun düşürme. 2. Başarıya ulaştırma. 3. Tanrı´nın yardımına kavuşma.
 • Tevhiddin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dinin birliği, birleştiriciliği.
 • Tevhide
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. 2. Allah’ın birliğine inanma.
 • Tevhit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. 2. Allah’ın birliğine inanma.
 • Tevil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yorumlama.
 • Tevir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Çeşit, tür. 2. Renk.
 • Tevrat
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Dört kutsal kitaptan, Hz. Musa’ya indirilen, Allah’ın emirlerini kapsayan kitap.
 • Tevs
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Sakinlik, dinginlik, durgunluk. 2. Barış, sulh.
 • Tevsen
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Başı sert at. 2. Dik başlı, inatçı.
 • Teymur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Timur
 • Tez
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Keskin. 2. Çabuk, hızlı.
 • Tezal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  "Çabucak al" anlamında kullanılan bir ad.
 • Tezalp
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çabuk, hızlı yiğit.
 • Tezcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Canı tez olan
 • Tezcanlı
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Aceleci.
 • Tezelli
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çabuk iş gören, becerikli.
 • Tezer
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Çabuk ve erken
 • Tezeren
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çabuk ulaşan.
 • Tezerol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  "Çabuk iş gören, becerikli biri ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Tezgül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Aceleci güzel.
 • Tezok
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Acele eden güçlü, kuvvetli kimse.
 • Tezol
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  "Çabuk davran, daima hareketli ol" anlamında kullanılan bir ad.
 • Tezveren
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Çabucak veren.
 • Tıflıgül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gül tomurcuğu.
 • Tın
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Can, ruh, öz. 2. Nefes, soluk.
 • Tınal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  "Soluk al, yaşamını sürdür" anlamında kullanılan bir ad.
 • Tınaz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Ot veya saman yığını.
 • Tibet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Çin´in batısında özerk bir bölge
 • Ticen
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Taçlar.
 • Tiğin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Tekin
 • Tijen
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Taçlar. bk. Ticen
 • Tilbe
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Abdal, derviş, gezginci ozan.
 • Tilmaç
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Dilmaç
 • Timuçin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  1. Türk Moğol imparatoru Cengiz Han’ın asıl adı. 2. Katı, sağlam demir.
 • Timur
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  Demir’in eski Türkçe’deki yazılışı
 • Timurcan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Demircan
 • Timurhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Demirhan
 • Timurkan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Demirkan
 • Timurlenk
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça/Türkçe
  İsim Anlamı :
  Bir ayağının aksak olması nedeniyle "Aksak Timur" anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı´nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1336-1405).
 • Timuröz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Demiröz
 • Timurtaş
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Demirtaş
 • Tin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Ruh, can. 2. Sağlam vücutlu. 3. Tepe, zirve.
 • Tiner
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Sağlam, güçlü, canlı kimse.
 • Tinkut
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Özü uğurlu, kutlu, şanslı kimse.
 • Tipi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Kar fırtınası.
 • Tiraje
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Gökkuşağı.
 • Titizer
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse. 2. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse. 3. Huysuz, öfkeli kimse.
 • Tiyek
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : .
  İsim Anlamı :
  filiz
 • Toğan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  bk. Doğan